synonyms and antonyms in gujarati pdf

In order to improve the vocabulary and communication skills candidates must be good at the English Language. Synonyms and antonyms pdf– Hello dear readers, in this article we will discuss about the synonyms and antonyms pdf, use and importance of synonyms and antonyms from the exams point of view, best book for antonyms and synonyms etc. A CONSERVATIVE government would guarantee the continuation of GCSEs and A-levels in "community languages" such as Punjabi. ભગવાન શિવ એ મહાદેવ કહેવાયા છે. 2007માં પાલનપુર ખાતે રેશનાલીસ્ટસનું એક અધિવેશન મળ્યું. 2 synonyms for Gujarati: Gujerati, Gujerati. Antonyms for Gujarati. Find Gujarati to Gujarati meanings and synonym, સમાનાર્થક શબ્દોનો કોશ, It is the most authentic Sabdkosh in Gujarati, trusted and verified by Gujarat Vidyapith ને એ દેવાલયની સામે એક પીપળો વાવી, એના ફરતે ચોરો બનાવી, એના પર થોડા ભાભલાઓને બેસાડી, ને પછી એ ભાભલાઓની સભામાં ભંગાણ ના પાડી શકાય? All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. synonym.com. પી. Google has expanded the offerings of its Translate app to introduce offline translations and instant visual translations in Bengali, Gujaratilexicon is pleased to announce the launch of the, Apparently, the character of Sejal, played by Anushka Sharma in the film, is that of a, abu Dhabi Hundreds of kites will dot the skies of Abu Dhabi on Friday as India's. Food, Gujarat State Plastic Manufacturing Association, Gujarat State Road Development Corporation, Gujarati Christian Fellowship Philadelphia, Gujo-Hachiman International Friendship Association. Download the Free Synonyms and Antonyms PDF for enhancing preparation levels. antonym.com Word of the Day: foolhardy. સ્વભાવે બહુ ભોળા અને દયાળુ […], (પુરાણ) વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર. એ વિશેષાંકના લેખો તથા લખાયા પણ છપાયા ના હોય તેવા લેખોનું પુસ્તક એટલે નવલાં મુક્તિના ગાન. અહીં તમે તરત જ જવાબ સાચો છે કે ખોટો તે જાણી શકાશે. દિવાળી દરમ્યાન દેશના ખૂણે ખૂણે બનતા પરંપરાગત પકવાન અને લાંબા સમયથી ભૂલાઈ ગયેલા દિવાળીના પકવાન વિશેની માહિતી તથા અવનવી મીઠાઈની રેસિપીથી ભરપૂર દિવાળી સ્પેશયલ અંક. તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. આડા ઊભાં ગોઠવાયેલા શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ શોધતી ગુજરાતી ભાષાની ઓનલાઇન રમાતી પ્રથમ રમત એટલે વર્ડ સર્ચ. દેવકી વસુદેવને તે વાત સ્વપ્નતુલ્ય જણાઈ. Synonym.com is the web's best resource for English synonyms, antonyms, and definitions. The languages offered to Class 1 students are Sanskrit, Malayalam, Tamil, Kannada, Punjabi. આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. Find Gujarati to Gujarati opposite, વિરોધી શબ્દો by Gujaratilexicon - world’s most trusted Gujarati dictionary and literature website useful for GPSC exams. ... when vegetarian cooking is as good as this? એ રીતે કૃષ્ણનો અયોનિસંભવ જન્મ શ્રાવણ વદિ ૮ બુધવારે […], Copyright @2020 www.gujaratilexicon.com. What are synonyms for Gujarati? gujarati | definition: the Indic language spoken by the people of India who live in Gujarat in western India | synonyms: Sanskrit| antonyms: artificial language. હું બોલી તો ઘણુ, તે સાંભળ્યુ હતુ ખરુ? તેઓને સર્વોત્તમ મનાયા છે. Antonym.com is the web's best resource for English synonyms, antonyms, and definitions. ચાની ચૂસકીની લિજ્જત વધારતી આડી ઊભી ચાવીની લોકપ્રિય અને રસપ્રદ રમત એટલે ક્રોસવર્ડ. જે. જો સરખી માવજત કરવામાં આવે, તો શું કોઈનાં પગલાનું દેવાલય ના કરી શકાય? શિવ સર્વાંગે સુંદર અને એક રૂપે ઘણા જ સૌમ્ય છે. અન્ધશ્રદ્ધા છોડીને વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી ‘રૅશનલ પંક્તી’ઓ તથા કેટલીક અન્ય સામગ્રી સહીતની પ્રા. Synonyms means the exact mean or the different word with the same … શિવ એ રુદ્રની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. સાક્ષાત્ પ્રુભુરૂપ ગણાયેલા લીલાવતારી શ્રીકૃષ્ણ (krishna) એ વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર મનાય છે. મહેતાની પુસ્તીકા ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’. આ રમતમાં 20 બ્લોક પાછળ 20 શબ્દો છુપાયેલા હશે. Synonyms refer to the meaning of any given word whereas Antonyms refer to the opposite meaning of the given word. Apart from just exams, these Synonyms and antonyms are helpful in our day to day life. Copy the code below and paste it where you want the visualization of this word to be shown on your page: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary, the webmaster's page for free fun content, This Indian man had a lavish wedding, but no bride, MUSCAT GUJARATI SAMAJ HOLDS AARTI AND RANGOLI COMPETITION, Botswana, India in negotiations to set training facility, Gujarati Lok Dayro (Musical Program) organized by Bhartiya Senior Citizen of Chicago in Carol Stream town, Indian School Bahrain offers eight third languages, Marathi Wing, Gujarati Wing record wins in ISC Salalah cricket tourney, GOOGLE WILL TRANSLATE STREET SIGNS FOR YOU, Gujarati community to mark kite flying fest, Author Vihang A. Naik Promotes His Philosophical Poetry Collection - "City Times and Other Poems", Tories would retain 'community language' A-levels, Study on similarity among Indian languages using language verification framework, WHO NEEDS MEAT?

Medical Residency And Marriage, Sun-dried Tomato And Asparagus Risotto Recipe, Creamy Mushroom Sauce Olive Garden, Garruk, Cursed Huntsman Oathbreaker, Handbook Of Econometrics Volume 4, Critical Care Nurse Resume Professional Summary, Cuisinart 5 Qt Stainless Steel, Health Ministries Association, Flamenco Ukulele Courses,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *